Ing. Jaroslav Líbal CSc. - katedra chemie - PřF UJEP

vytvořil Ondřej Kolafa